کارتان را در autodesk شروع کنید| 3bowdi.com

کارتان را در اتودسک شروع کنید!

ویدیوی زیر را کمپانی پیشرو Autodesk برای جذب همکاری متخصصان تهیه کرده است. در این ویدئو که “کارتان را در اتودسک شروع کنید” نام دارد، تعدادی از متخصصان این کمپانی از کار در این مجموعه می‌گویند.

ادامه مطلب