خدمات مهندسی معکوس و اسکن سه بعدی صنعتی

یکی از فرآیندهای مهم در بهبود و تولید محصولات صنعتی جدید، مهندسی معکوس محصولات پیشین و حتی رقباست. بهترین خدمات اسکن سه بعدی قطعات صنعتی را به شما ارائه می‌دهیم.

[button text=”تماس برای مشاوره خدمات اسکن سه بعدی” color=”white” style=”outline”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ height=”1-2″]

[ux_image id=”13651″]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ height=”1-2″]

[ux_image id=”13532″]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]
[ux_banner height=”500px” bg=”13244″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” bg_pos=”79% 43%”]

[text_box width=”80″ width__sm=”60″ position_x=”100″ position_y=”5″ text_align=”right”]

استخراج ابر نقاط برای مهندسی معکوس

برای اجرای یک فرآیند دقیق مهندسی معکوس، نیاز به استخراج ابر نقاطی

از سطوح قطعه و با استفاده از اسکنرهای سه بعدی حرفه‌ای است

[/text_box]

[/ux_banner]