اسکن سه بعدی دندان| Dental 3d scanning| 3bowdi.com

اسکن سه بعدی دندان و کاربرد آن در دندانپزشکی و دندانسازی

حوزه‌ی دندانپزشکی یکی از اولین کاربردهای گسترده‌ی پرینت سه بعدی و اسکن سه بعدی را به چشم خود دید. امروزه اغلب دندانپزشکان و دندانسازان ...

ادامه مطلب

اسکن سه بعدی با روش Structured Light Projection| 3bowdi.com

نگاهی به اسکن سه بعدی با روش Structured Light Projection

تکنولوژی‌هایی همچون پرینت و اسکن سه بعدی، خود دارای زیرتکنولوژی‌هایی هستند که آشنایی با آن‌ها روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. چرا که هرکدام از این زیرتکنولوژی‌های دارای ضعف‌ها و قدرت‌ها و همچنین کاربردهای مختص به خود هستند. در این مقاله با اسکن سه بعدی با روش Structured Light Projection آشنا خواهیم شد که خود از زیرتکنولوژی‌های اسکن سه بعدی است.

ادامه مطلب